CASAL ESTIU 2020

DEL 22 DE JUNY AL 31 DE JULIOL I DEL 31 D'AGOST AL 10 DE SETEMBRE

EDATS:

Per a nens i nenes que hagin nascut entre el 2016 i el 2006

CONTINGUT DEL CASAL:

casal1.jpg

Jocs en totes les seves modalitats, sortides a llocs d'interes del municipi, piscina, manualitats, esports d'equip, cançons, teatre, orientació, cinema, jocs d'aigua, cultivar hort i moltes activitats mès...

ESTRUCTURA DELS GRUPS:

Els grups es faran per franges d'edat. Cada grup estarà format per un màxim de 20 infants, i el número de monitors/es per infants anirà en funció del decret 267/2016

LLOC DE L'ACTIVITAT:

El Local Social de Palol (Quart) serà el punt de trobada, recollida i base de la major part de les activitats. La piscina municipal i d'altres instal.lacions esportives municipals s'utilitzaran com a instal.lacions complementàrias.

FORMA DE PAGAMENT:

Per formalitzar l'inscripció, heu d'abonar l'import corresponent al següent numero de compte:      ES15 0081 0178 6100 0151 7962 (Banc sabadell) i enviar justificant a: infofsquart@gmail.com

SETMANES DE CASAL:

1r Torn del 22 al 26 de Juny

2n Torn del 29 de juny al 4 de Juliol

3r Torn del 6 al 10 de Juliol

4t Torn del 13 al 17 de Juliol

5è Torn del 20 al 24 de Juliol

6è Torn del 27 al 31 de Juliol

7è Torn del 31 d'agost al 4 Setembre

8è Torn del 7 al 10 de Setembre

*part proporcional

ELS PREUS:

Acollida de matí (de 8h. a 9h.) 5€ (per setmana)

Matí (de 9h. a 13:00h.): 45€ (per setmana)

Matí + Dinar (de 9h. a 15:00h.): 70€ (per setmana)

Matí + Tarda (de 9h a 17:00h.): 78€ (per setmana)

 

Dinar esporàdic 9€ (dia)

Acollida esporàdica 2€ (dia)

FULL D'INSCRIPCIÓ CASAL