top of page

INCIACIÓ A L'ESPORT CFSQUART

Descripció

Per aquest curs el CLUB FUTBOL SALA QUART a preparat una activitat pensada per la iniciació als diferents esports que ofereix el nostre municipi.

Els infants a través de les seves accions corporals: com jugar, saltar, manipular objectes, etc. aconsegueixen situar-se en el món i adquireixen intuïtivament els aprenentatges necessaris per a desenvolupar-se a l'escola i en la vida. D'aquesta manera lúdica i gairebé sense assabentar-se treballen conceptes relatius a l'espai (a dalt/ a baix, davant/darrere, dreta/esquerra,…), el temps (la rapidesa, el ritme, la durada,…), destreses motrius necessàries per a l'equilibri, la vista, la relació entre altres nens, etc. amb els consegüents efectes sobre la millor capacitació i emergència de l'escriptura, la lectura i les matemàtiques, indispensables avui en dia per a l'èxit acadèmic.

Destinataris

-Educació Infantil.  P-3 I P4

Objectius

-Descobrir i experimentar les possibilitats expressives del propi cos.

-Adquirir noves habilitats motrius.

-Fomentar el joc simbòlic.

-Desenvolupar les habilitats físiques bàsiques mitjançant el joc.

-Millorar la coordinació dels diferents segments corporals.

Identificar les parts del cos.

Instal.lacions

-Gimnàs de l'escola Sta Margarida

Preus/Horaris

-Pendent Juny

FULL D'INSCRIPCIÓ IAE
bottom of page